Categories
  VIFA ASEAN 2024
   
  THANK YOU FOR MAKING

  The 1st VIFA ASEAN

  A GREAT & SUCESSFUL SHOW

   

  0
  Booths
  0
  Exhibitors

  96 COMPANIES FROM VIETNAM
  102 COMPANIES FROM 10 COUNTRIES

  0
  Visitor

  3,779 INTERNATIONAL VISITORS
  FROM 63 COUNTRIES & TERRITORIES

  FEATURED EXHIBITORS

  EXHIBITORS

  OUR NEXT EVENT

  Fair News

  Ngành gỗ Việt Nam có nhiều tín hiệu khả quan khi xuất khẩu gỗ, sản phẩm gỗ tháng 7 đạt trên 1,1 tỷ USD, cao hơn mức tăng xuất khẩu chung của Việt Nam.

  OUR PARTNER

   
  SEE YOU AGAIN AT

  VIFA ASEAN 2024
  27 – 30.8.2024
  SECC, HCMC | VIETNAM

  GATHERING ALL BEST SOUTH EAST ASIA FURNITURE