Categories

  SEMINAR PROGRAM VIFA ASEAN 2023

  CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

  1. HỘI THẢO 1

  "Xóa Rào Cản, Vượt Giới Hạn – Khai Phóng Tiềm Năng Xuất Khẩu với Alibaba.com"

  Chi phí tham dự: MIỄN PHÍ

  2. HỘI THẢO 2

  "Khúc Biến Tấu của Dừa Trong Trang Trí Nội Thất"

  Chi phí tham dự: MIỄN PHÍ

  3. HỘI THẢO 3

  "Tác Động của Net-Zero và Cập Nhật Chính Sách, Quy Định Đối Với Doanh Nghiệp Ngành Gỗ và Thủ Công Mỹ Nghệ"

  Chi phí tham dự: MIỄN PHÍ